Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Przełom" w Mikołowie

43-196 Mikołów-Bujaków

ul. Ks. Franciszka Górka 144

tel. (0-32) 23 54 930

e-mail: przelom.bujakow@wp.pl

FACEBOOK : facebook.com/RSPprzelom